Jak zarejestrować auto na żółte ?

Każdemu posiadaczowi starego „rupcia” przynajmniej raz przemknęła przez głowę myśl „a może by go na żółte?”

Zalet i wad jest tyle samo. Są zwolennicy i przeciwnicy takiej decyzji. Jeszcze kiedyś o tym napiszemy.
Dzisiejszy wpis jest dla tych, którzy wyszli poza koncepcyjne myślenie i podjęli decyzje o „rejestracji na żółte”. Ale nie wiedzą jak 😉

Głos oddajemy Mazzyem’u.

Na początek kilka pojęć.

Zabytek:
Dobro o wieku starszym niż 25 lat (w EU zazwyczaj 30 lat) poddane pewnej formie ochrony, mającej na celu ukazanie ścieżki rozwoju techniki, kultury i pełniące świadectwo określonego przedziału czasowego. W naszym przypadku rozumiemy to również jako pojazd użytkowany przez ważnego celebrytę, lub biorący udział w ważnych wydarzeniach (np. papa-mobile, czy Tupolew …)

Rejestr zabytków ruchomych:
Instytucja konserwatora zabytków (w zasadzie to zgrupowanie konserwatorów wojewódzkich). Zbiór kartotek zabytków niepowtarzalnych w skali światowej, elementy ujęte w zbiorach są bezcenne lub unikalne. Absolutny zakaz wywozu zabytków za granice, konserwator może sam (bez względu na wolę właściciela) ująć obiekt w spisie. Obiekty wpisane, są chronione prawnie przez państwo, jednocześnie państwo może chronić je na własną rękę lub przy współpracy właściciela.

Ewidencja zabytków ruchomych:
Instytucja niższej rangi niż rejestr, podobna idea, przy czym dopuszcza się wywóz (zarówno czasowy, jak i stały!) za granicę obiektów, są to obiekty bardziej popularne, przyziemne i zdecydowanie prościej wycenialne niż te, ujęte w rejestrze. Konserwator dokonuje wpisu do ewidencji na prośbę właściciela, państwo może wspierać finansowo właściciela przy obcowaniu z obiektem, lub karać za jego celowe zniszczenie.

Karta Ewidencji zabytku ruchomego, tzw. Biała karta:
Dokument opisujący obiekt wpisywany do inwentarza, wraz z zdjęciami, sporządzony wg ściśle sprecyzowanych wytycznych.

Rzeczoznawca:
specjalista (ponoć) znający się na pojazdach, mogący wystawić opinię o stanie technicznym i historii pojazdu, potrafiący określić stan jego oryginalności  i wyeksploatowania. Bezwzględnie interesują nas tylko rzeczoznawcy samochodowi wpisani na listę ministerstwa (czyli z uprawnieniami).

zdjęcie bezczelnie podkradzione JednoOkoNaMaroko, ale urzekło mnie 🙂

 

Procedura wpisu do ewidencji ruchomej (potocznie zwana rejestracją na żółte tablice).

Krok 1
Należy upewnić się czy konserwator zgodzi się na ujęcie naszego pojazdu w zbiorach dóbr.

W tym celu należy udać się do wojewódzkiego konserwatora zabytków i porozmawiać z nim, czy w ogóle będzie brał nasz pojazd pod uwagę (jeśli sam jeździ Golfem 3, to naszego golfa 2 z 91’ roku zapewne nie będzie chciał nawet oglądać…). Przydatna okaże się podstawowa wiedza o naszym pojeździe, jego stanie, historia i zdjęcia.

Krok 1,5
Aby konserwator wpisał nasz pojazd do ewidencji będzie potrzebował Białą kartę oraz może (zazwyczaj) zażądać opinii rzeczoznawcy. Jeśli nie zażąda – patrz punkt 3.

Krok 2
Rzeczoznawca (można podjechać, lub ów sam się pofatyguje do nas) ogląda pojazd, zazwyczaj robi zdjęcia, potrzebuje kilku dni na wykonanie opinii i kasuje nas (zazwyczaj) 200-500zł – Przykładowa opinia.

Krok 3
Biała karta – dokument uniwersalny dla każdego zabytku ruchomego, więc wypełniamy tylko pola istotne dla nas (np. zwis tylny dla VW Polo jest raczej nieistotny). Dokument opisuje parametry pojazdu oraz w nim zawierają się fotografie – Przykładowa karta.

Jeżeli nie potrafimy (lub podobne powody) wypełnić dokumentu, możemy zlecić to również rzeczoznawcy (dodatkowe 200-800zł) – Chętnie pomoże kol. Mazzy137 (zasadniczo bez opłat 😉 ).

Instrukcja wypełniania BK jest również do pobrania z serwera.

Koszt wydruku to ok 15-30zł.

Krok 4
Z Białą kartą udajemy się do konserwatora, który po weryfikacji karty (nawet nie ogląda pojazdu…) wystawia zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Zabytków Ruchomych.

Krok 4,5
Jeśli pojazd nie będzie się poruszał po drogach publicznych to przeskakujemy do punktu 6.

Krok 4,75
Jeśli nie interesuje nas przegląd dożywotni to przechodzimy do punktu 6.

Krok 5
Wypełniamy Wniosek o: Przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi (większość danych to przepisanie parametrów z BK). Przydatne okażą się zdjęcia –przykład wypełnionego wniosku oraz dokument do pobrania z serwera.

Idąc na przegląd diagnosta będzie smęcił o 3 godzinach pisania itp. (90% petentów zrzuca problem wypełnienia wniosku właśnie na nich) stąd lepiej przybyć z wypełnionym.

Koszt to zależnie od wiedzy lub jej braku 60-300zł.

Diagnosta wystawi nam zaświadczenie o pozytywnym przebiegu badania i powinien wpisać je jako bezterminowe.

Krok 6
Z tymi dokumentami udajemy się do Wydziału Komunikacji:

 1. Umowa KS (w przypadku zakupu pojazdu)
 2. Dowód rejestracyjny (w przypadku zakupu również)
 3. Karta pojazdu (jeśli była wydana)
 4. Zaświadczenie od konserwatora
 5. Zaświadczenie z SKP (stacji kontroli pojazdów)

Pani w okienku przewróci oczyma i zacznie pisać… (na życzenie można pozostawić dotychczasowe tablice białe – przy założeniu, że pojazd był już w tym powiecie zarejestrowany). Otrzymamy: Nowy dowód, nowe tablice (+ naklejka na szybę) i adnotacje o pojeździe zabytkowym oraz o bezterminowym przeglądzie.

Koszt: – nowy dowód + tablice (ok. 180zł –> są o ok. 20zł droższe niż standardowe, białe).

Zalecam dokładnie zweryfikować dane w dowodzie, ponieważ zdarzają się pomyłki:

 1. brak wpisu o bezterminowym przeglądzie,
 2. braki w adnotacjach o hak-u,
 3. błędne pojemności,
 4. niepoprawne daty produkcji, czy rejestracji.

Na co jeszcze zwrócić uwagę:

 1. Podczas rejestracji musimy mieć ważny przynajmniej 30 dni przegląd techniczny.
 2. Podczas rejestracji mając zaświadczenie od konserwatora nie musimy mieć ważnego OC.
 3. Niejasna jest sprawa zabytków z instalacją gazową. Prawnie diagnosta powinien podczas przeglądu wpisać badanie bezterminowe z zastrzeżeniem do instalacji, lub wpisać badanie coroczne. Zdarzają się przypadki, gdzie diagnosta odmawia wpisu lub nawet badania.
 4. Wydział Komunikacji może różnie wpisać w dokumenty, zależnie od otrzymanych dokumentów z SKP.
 5. Dokładne informacje o obowiązku spełniania tych kryteriów można znaleźć w ustawach, poradniku diagnosty lub zapytać diagnostę (wszystko zależy od rocznika).
 6. Można wywieźć lub sprzedać każdy zabytek który ma poniżej 50 lat i jednocześnie wartość mniejszą niż 32k zł (dla wpisanych do ewidencji, należy uzyskać zgodę konserwatora).
 7. Osobnym zagadnieniem jest rejestracja pojazdu jako unikatowy.
 8. Osobnym zagadnieniem jest rejestracja pojazdu bez dokumentów.
 9. Na własne życzenie (i za zgodą konserwatora) pojazd może zostać wypisany z ewidencji zabytków ruchomych.

Mogą wystąpić odstępstwa w pojazdach jak:

 • – brak świateł cofania
 • – brak pasów bezpieczeństwa
 • – brak świateł p. mgielnych tylnych
 • – brak zagłówków
 • – brak instalacji spryskiwania szyb
 • – inne podobne

 

Zdjęcia które trzeba zrobić:

 1. rzut prostopadły lewy
 2. rzut prostopadły prawy
 3. rzut prostopadły tył
 4. rzut prostopadły przód
 5. fotografia wnętrza (najlepiej deski)
 6. fotografie elementu charakterystycznego dla danego pojazdu

Stan prawny na 12/2012

2 Comments on “Jak zarejestrować auto na żółte ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*